SpeedUpPilot

SpeedUpPilot İnternet Hızlandırıcı, sunucu veya istemci cihazların WAN bağlantısı arasında çalışır. Gönderici bilgisayarların TCP paket trafiğini %400’ün üzerinde, 1 Gbit çıktıya kadar hızlandırır.

 Sıkışık ağda TCP trafiğini dinamik olarak hızlandırarak paket düşüşleri, paket kayıpları ve jitter gibi ağ performans bozulma etkilerine bağlı olarak “bit başına maliyeti” önemli ölçüde iyileştirir.

Her bir port grubu farklı Subnet topolojilerindeki bilgisayarları hızlandırmak için konfigüre edilebilir. İkili port grupları LAN IN- LAN OUT olarak çalışır. LAN IN -LAN OUT portları aynı subnette olduğu durumda Bridge Transparent ve Bridge IP Filter modda, LAN IN LAN OUT farklı subnette olduğu durumda Gateway Transparent ve Gateway IP Filter Modda çalışır. SpeedUpPilot Internet Accelator hem LAN hem de WAN ortamında SpeedUpPilot Accelerator modu kullanılabilir.

SpeedUpPilot, ömür boyu donanım lisansıyla birlikte, bir yıllık yazılım lisansı paketi ile satılmaktadır. Geçerli lisans tanımlandığında SpeedUpPilot Accelator modu aktif olur.

 

 • Lokal ağ topolojisinde, fiziksel ve sanal (Sender/Tx) bilgisayarlar ile router, firewall, modem gibi WAN yönlendirici sistemler arasında konumlandırılır.
 • Kablolu (Bakır, fiber) ve kablosuz (3G / 4G / 5G ve 802.11) geniş alan ağlarda QoS uygulamaları ve Layer3 sistemleriyle transparent çalışır.
 • WAN trafiğinde bant genişliği talebi arttıkça, ağlarda oluşan congestion, packet drop, latency, jitter gibi internet trafiğini bozan oluşumlardan etkilenmeden upload ve download trafiğinde yüksek hız ve en düşük paket kaybı performansı sunar
 • Mevcut ağ topolojisinde herhangi bir donanım/sistem değişimi yapmadan mevcut bant genişliğini korur ve internet trafiğini sıkışıklık koşullarına bağlı olarak hızlandırır.
 • Transmit Tx / Sender tarafında tek yönlü çalıştığında gönderici bilgisayarların upload trafiğini hızlandırır. Hem Tx / Sender gönderici bilgisayar, hem de Rx / Destination alıcı bilgisayar tarafında çalıştığında hem Gönderici bilgisayarların hem de İstemci bilgisayarların upload trafiğini karşılıklı olarak hızlandırır.
 • Gerçek zamanlı video konferans, Gamer vb. kullanıcı bağlantılarında buffering (cache) kullanmaz, ilave gecikme yaratmaz.
 • Bant genişliğini maksimum Throughput’da kullandığı için enerjinin tasarruflu kullanımını ve zamanın iyi yönetilmesini sağlar
 • Verilerin boyutuna veya formatına bakmadan Upload/Download’ın maksimum verimle yapılmasını sağlar.

SpeedUpPilot Nerelerde Kullanılır ?

Otel, küçük işyeri, hastaneler, okullar, devlet kurumları, belediyeler, internet yayıncıları, medya ve reklam şirketleri gibi yüksek hızlı internet bağlantısı ve hızlı web sayfası yükleme talep eden şirketler için hızlı TCP bağlantıları sağlayarak maksimum bant genişliği ile performansı korur. SpeedUpPilot bir yıllık lisansla satılmaktadır.

Gönderen İletim Tx tarafında çalıştığında upload trafiğini hızlandırır. Hem Tx hem de Rx arafında çalıştığında, her iki noktanında internet upload trafiğini karşılıklı olarak hızlandırır.

SpeedUpPilot TCP Accelerator Faydaları

 • Hali hazırda çalışan bant genişliğini koruyarak TCP aktarım hızını artırır, bant genişliği maksimum seviyede kullanarak mevcut bant genişliğine ulaşma süresini kısaltır,
 • Hali hazırda çalışan bant genişliğindeki değişikliklere uyum sağlar,
 • Sıkışık ağlarda paket kaybını giderir,
 • Sıkışık ağlarda tıkanıklığı giderir,
 •  küçük ve orta ölçekli kurumsal sistemlerde IT sistemlerinin yükseltme/yenileme maliyetlerinden tasarruf sağlar ve eşzamanlı kullanıcı sayısını artırır,
 • Medya ve e-ticaret siteleri için web sayfası yükleme sürelerini azaltır, eşzamanlı kullanıcı sayısını artırır,
 • Ağ trafiği optimizasyon sistemlerinin iyi çalışmadığı durumlarda yüksek çözünürlüklü video akışı, grafikler, görüntü dosyaları dahil veri aktarımını hızlandırır. Şebeke kesintilerinden kaynaklanan veri kaybı, zaman ve bağlantı maliyet kayıplarını iyileştirir,
 • Bakır, fiber, kablosuz, hibrit (3G/4G/5G veya 802.11), tüm iletişim ortamlarında OSI Stack’in LAYER 4’ünde çalışır,
 • Gerçek zamanlı video konferans, oyun vb. kullanıcı uygulamaları için arabelleğe alma kullanmaz. Bu nedenle ek gecikme oluşturmaz

 

speedupleader